دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

کلیات

با اندازه گیری برخی مواد در ادرار ۲۴ ساعته می توان در تشخیص برخی بیماری ها استفاده نمود. پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود و در صورت وجود شرایط خاص (برحسب مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود. ظرف تمیز با حجم حداقل دو لیتر مورد نیاز است، ممکن است برای جمع آوری بعضی مواد، نیاز به اضافه کردن نگهدارنده در ظرف وجود داشته باشد. (بهتر است دستورالعمل بر روی ظرف نمونه‌گیری چسبانده شود).

توصیه‌‌‌‌‌های قابل ارایه به بیماران

نحوه جمع‌آوری نمونه

  • اولین ادرار صبحگاهی را دور بریزید و بعد از آن به‌مدت ۲۴ ساعت، ادرار را در ظرفی که از طرف آزمایشگاه به شما داده شده است، جمع آوری کنید.
  • درمدت جمع آوری، ظرف را در جای خنک نگه¬داری کنید.
  • در صورت وجود مواد نگه دارنده در ظرف، مستقیما در ظرف آزمایشگاهی ادرار نکنید چرا که ممکن است باعث سوختگی آلت شود.
  • مواظب باشید که مواد نگه دارنده روی بدنتان نریزد.
  • اگر حجم ادرارتان بالاست، دو ظرف ادرار ۲۴ ساعته از آزمایشگاه درخواست نمایید.

* اگر دارو مصرف می‌کنید حتما در مورد داروهای مصرفی خود قبل از  نمونه‌گیری با آزمایشگاه مشورت کنید.

شرایط نگه داری نمونه و انتقال نمونه:

در مدت زمان جمع‌آوری نمونه و در طی انتقال، ظرف نمونه‌گیری در درجه حرارت C 8-2 (دمای یخچال) نگه داری شود.

ملاحظات ایمنی

  • ظرف حاوی نمونه باید با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی به آزمایشگاه منتقل گردد.
  • در هنگام آزمایش روی نمونه باید از دستکش یک‌بار مصرف استفاده شود.
  • به هنگام اضافه کردن مواد نگه دارنده به ظرف ادرار ۲۴ ساعته تمام نکات ایمنی از جمله استفاده از ماسک، عینک ایمنی، دستکش و غیره رعایت گردد.
  • مواد نگه دارنده باید قبل از جمع آوری ادرار در ظرف باشد.