دستورالعمل نمونه گیری برای انجام آزمایش بعد از نزدیکی PCT

کلیات

این آزمایش برای بررسی وضعیت اسپرم در موکوس سرویکال و برای بررسی علل ناباروری انجام می شود.

توصیه‌‌‌‌‌های قابل ارایه به بیماران

  • زمان مساعد توصیه شده برای انجام این آزمایش بین روزهای ۱۱ الی ۱۶ بعد از شروع قاعدگی می باشد. مگر آنکه طبق دستور پزشک معالج آزمایش در روزهای دیگری انجام شود.
  • سه روز قبل از آزمایش از تماس جنسی پرهیز گردد (همسر سه روز قبل از آزمایش انزال نداشته باشد).
  • ۴۸ ساعت قبل از مقاربت استفاده از کرم های واژینال ممنوع است.
  • بعد از مقاربت طبیعی در منزل ۱۵ تا ۳۰ دقیقه از حرکت خودداری کنید ودر حالت خوابیده بمانید و تا زمان انجام نمونه گیری ادرار نکنید و دوش نگیرید.
  • زمان نمونه برداری مناسب و توصیه شده ۱ تا ۵ ساعت بعد از نزدیکی است، بنابراین در زمان مناسب در آزمایشگاه حضور یابید، مگر در مواردی که پزشک معالج دستورالعمل دیگری داده باشد.

شرایط نگه داری نمونه و نحوه انتقال

نمونه را می توان هم در سرنگ انسولین یا توبرکولین و هم در لوله پلی اتیلن یا لوله های آزمایش کوچک نگه داری کرده و دهانه آن را برای جلوگیری از خشک شدن با درب یا کاغذ پارافین پوشانید. برای تمامی آزمایشگاه ها ارزیابی موکوس در زمانی استاندارد پس از آمیزش مهم است. این زمان باید بین ۹ تا ۲۴ ساعت باشد.

ملاحظات ایمنی

در هنگام گرفتن نمونه و هنگام ثبت مشخصات روی آن، باید از دستکش یک‌بار مصرف استفاده شود.