غربالگری سرطان پستان برای گروه‌های پرخطر

در ایران سالانه حدود ۹۰ هزارنفردچار سرطان می‌شوند. سرطان‌هایی که بیشترین میزان بروز را در زنان دارند، عبارتند از: سرطان پستان، پوست، روده بزرگ، معده و لوکمی. سرطان پستان حدود یک چهارم سرطان‌های زنان را تشکیل می‌دهد.

اگر سرطان‌های با بیشترین بروز درهردو جنس ازجمله سرطان پوست را کنار بگذاریم، سرطان پستان، بیش از ۱۰ درصد سرطان‌های دو جنس را تشکیل می‌دهد.

میزان بروز سرطان درمردان و زنان ایرانی به ترتیب ۱۳۴ و ۱۲۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. در حالی‌که متوسط جهان بروز سرطان ۲۰۵ و ۱۶۵ نفر است. در ایران حدود ۴۵ درصد کل سرطان‌ها در زنان اتفاق می‌افتد و در جهان نیز تقریبا ازهمین الگو پیروی می‌کند. سه دلیل عمده برای افزایش بروز سرطان از جمله سرطان‌های زنان در ایران و دیگر کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

عامل اول افزایش امید به زندگی و تعداد سالمندان است. می‌دانیم که بروز سرطان با افزایش سن، افزایش می‌یابد. میزان امید به زندگی در ایران از ۵۸/۳ سال در ۳۵ سال گذشته، به ۷۳/۸ سال رسیده است. در حالی‌که متوسط جهانی امید به زندگی ۷۰/۸ سال است. درصد افراد با سن بالای ۶۵ سال به کل جمعیت ۵/۳ درصد است در حالی که ۱۰ سال پیش ۴/۸ درصد بود. دومین دلیل تغییر در شیوه زندگی است.

بیش از ۱۰درصد افراد جامعه سیگار می‌کشند متاسفانه سومین عامل، عوامل محیطی هستند. در بین سرطان‌های زنان، عوامل عفونی از جمله ویروس پاپیلومای انسانی، عامل سرطان دهانه رحم است که با افزایش رفتارهای پرخطر میزان بروز آن افزایش پیدا می‌کند.

درکشوری مانند ایران که بروز سرطان پستان پایین‌تر از کشورهای درحال توسعه است، هزینه اثربخشی آن نیز مورد تردید است، اما برنامه‌ای که ما در وزارت بهداشت داریم، انجام غربالگری در گروه‌های پرخطر از جمله بستگان درجه یک زنان مبتلا به سرطان پستان است. در مورد سرطان دهانه رحم نیز چندین سال است که غربالگری با پاپ اسمیر انجام شده است.

برای پزشکان به خصوص پزشکان عمومی مهم است که علائم هشداردهنده سرطان را به خوبی بشناسند. به‌ویژه سرطان‌های پستان و سرویکس که دو سرطانی هستند که اقدامات تشخیص زودهنگام در آن ها مهم‌ترند.

منبع: سپید