فرم استخدام

آزمایشکاه سعید در نظر دارد با جمع آوری و بررسی اطلاعات از متقاضیان در موارد مورد نیاز اقدام به استخدام این افراد نماید و ارسال فرم دلیل بر رد یا قبول اطلاعات نمی باشد. لطفا موارد خواسته شده در فرم زیر را تکمیل نموده و رزومه خود را ارسال فرمایید.
مشخصات فردی
جنسیت:(ضروری)
وضعیت تاهل:
لطفا تلفن خود را به همراه کد شهر وارد نمایید.
YYYY slash MM slash DD

مشخصات تحصیلی

مهارت های فردی
ارائه مقاله:(ضروری)
تسلط بر زبان انگلیسی:(ضروری)
مهارت ها:(ضروری)
دوره های گذرانده شده:(ضروری)

مشخصات شغلی
عنوان شغلی:(ضروری)
در کدام از بخش ها مسلط هستید؟
با ذکر نام مرکز ، سمت و تاریخ حضور
داوطلب کار در کدام شیفت هستید؟
آیا هم زمان قصد کار در دو محل را دارید؟
حقوق:
در صورت تمایل مبلغ مورد نظر خود را به تومان وارد فرمایید.

مدارک
حداکثر اندازه فایل: 12 MB.
حداکثر اندازه فایل: 12 MB.
حداکثر اندازه فایل: 12 MB.
حداکثر اندازه فایل: 12 MB.
اینجانب حاضر هستم قبل از استخدام به مدت 1 ماه به صورت آزمایشی در آزمایشگاه شروع به کار کنم و به آزمایشگاه اجازه میدهم که در صورت نیاز تست های فنی ، مهارتی و اخلاقی از من گرفته شود.(ضروری)