قرارداد همکاری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید آمادگی دارد تا با عقد قرارداد با سایر آزمایشگاه ها در انجام آزمایشات همکاری نماید. برای اطلاع از ضوابط این طرح فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل info@saeedlab.com ارسال نمایید، همکاران ما برای هماهنگی های بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.