در جداول زیر می توانید فهرست مجموعه تست هایی که در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید به روش های اورژانسی قابل انجام هستند را مشاهده نمایید و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می توانید با ما تماس بگیرید.
 
فهرست تست های  اورژانس در آزمایشگاه سعید
زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز B HCG Titer 1 هورمون
" Beta-HCG 2
" HBS-Ag 3
" H.I.V (Ab+Ag) Combo 4
" H.C.V Ab 5
" HBS-Ab 6
" Prolactin 7
" Estradiol 8
" AMH 9
" Progesteron 10
" VIT D3 11
" TG 12
" HTLV (1-2) 13
" Anti TPO 14
" CA 125 15
" Macro prolactin 16
" HE4 17
" ACTH 18
" Ferritin 19
" Toxo 20
" Rubella 21
" CMV 22
" DHEA 23
" Anti ccp 24
" PSA 25
" thyroid panel 26

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي هورموني كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.

فهرست تست های  اورژانس در آزمایشگاه سعید
زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز BUN 1 بیوشیمی
" Cr 2
" Na 3
" K 4
" Bilirubin (T , D) 5
" FBS 6
" Cpk 7
" Cpk-MB 8
" CRP 9
" Ca 10
" ALP 11
" SGOT 12
" SGPT 13
" Troponin 14
" Mg 15
" Amy 16

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي بیوشیمی كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.


فهرست تست های  اورژانس در آزمایشگاه سعید
زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز CBC 1

هماتولوژی

و

انعقاد

" BG-RH 2
" PT-PTT 3
" DIGOXIN 4
" DIDIMER 5
" ABG 6
" Retic 7
" Direct coombs 8
" G6PD کمی 9
" G6PD کیفی 10
" FDP 11
" Fibrinogen 12
" ESR 13
" HB/A1C 14

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي هماتولوژی و انعقاد كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.


فهرست تست های  اورژانس در آزمایشگاه سعید
زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز U/A 1

تجزیه ادرار

و

انگل شناسی

" S/E 2
" OB 3
" Urine Prot 4
" Urine Glu 5
" Urine Nitrite 6
" Opium 7

*زمان جوابد هي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي تجزیه ادرار و انگل شناسی كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.


فهرست تست های  اورژانس در آزمایشگاه سعید
زمان انجام نام آزمایش # نام بخش
در همان روز Mono Test 1 متفرقه
" P.C.T 2
" Seminal Fluid 3
" Amnisure 4
" MAR Test 5
" Meningitidis panel 6
" D-marker 7
" Wright 8
" Widal 9
" Double Marker 10

*زمان جوابدهي  مشخص شده به صحت دستگاه و عدم نياز به تكرارتست بستگي دارد.

*الباقي تستهاي متفرقه كه با دستگاه و غيردستگاه انجام مي شود با هماهنگي سوپروايزر و  بخش مي تواند به صورت اورژانسي انجام گیرد.


 

تماس

  • آدرس :  پاسداران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، روبروی باشگاه بانک مرکزی، خیابان رفیق دوست(دشتستان دهم)، پلاک 2
  • ایمیل  :  info (at) saeedlab (dot) com
  • اینستاگرام :  saeedmlab@
  • تلفن   :  79529-021

نماد اعتماد

موقعیت جغرافیایی

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree