زنان

ویروس Human Papilloma ویروس HPV چیست؟ ویروسهای Human Papilloma گروهی از ویروسهای شایع هستند که عامل زگیل در نواحی تناسلی و بوستی در مرداد و زنان و سرطانهای دهانه رحم و واژن در زنان می باشند. بیش از ۱۰۰ نوع این ویروس شناسایی شده است که حدود . نوع آن می توانند در نواحی تناسلی آلودگی و بیماری ایجاد کنند. انواع […]

مادران باردار

راهنمای آزمون غربالگری سندرم داون در زنان باردار این بروشور به منظور افزایش اطلاعات عمومی زنان باردار تهیه گردیده و هیچگاه جایگزین توصیه های پزشک نمی شود. این افراد باید به منظور سلامتی جنین، درمان و یا سایر مراقبتهای بارداری با پزشک خود تماس بگیرند. هر زن باردار آرزوی داشتن فرزندی سالم دارد و اگر چه […]

کودکان و نوزادان

ترکیبات کانابینول (حشیش، بنگ، ماری جوانا) شاهدانه (Hemp) و با نام علمی Cannabis Savita گیاهی دوپایه (نر و ماده جدا از هم)، علفی و یکساله به ارتفاع ۱ تا ۳ متر است که از قسمت های مختلف آن موادی همچون حشیش، بنگ و ماری جوانا تهیه می شود. مواد مخدر اصلی در تمامی این ترکیبات THC (Dleta-9- tetrahydrocannabinol) بوده و […]

سالمندان 

راه برای کاهش خطر دمانس یا زوال عقل دمانس از بین افراد بالای سن ۷۰ در امریکا، از هر هفت نفر بر روی یک نفر اثر میگذارد. در حالی که اکثر مردم دمانس را تاثیر بر روی ذهن و فکر فرد میدانند، این گونه زندگی بر روی رفتار نیز اثر میگذارد و وظایف روزمره را […]