آمادگی های پیش از آزمایش

همه آزمایشها نیاز به آمادگی قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزمایشها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می شوند. شاید پرسشی که بیش از دیگر سئوالات از سوی بیماران مطرح می شود، مسئله ناشتایی است. بدیهی است که شما باید معنای دقیق ناشتا بودن را بدانید

به طور کلی منظور از ناشتایی این است که

نباید طی ۱۰ الی ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید

نباید طی ۱۰ الی ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش مایعات بنوشید

خوردن آب طبق رژیم عادتی هر شخص مانعی ندارد

نباید طی ۱۰ الی ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش آدامس بجوید

نباید از شکلات های مختلف، مینت (ترکیبات نعنا دار)، شربت­های سینه یا قرص های نرم کننده گلو استفاده نمایید.

داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده، مثل گذشته مصرف نمایید اما هنگام نمونه گیری، پرسنل نمونه گیر را از مصرف آنها آگاه کنید.

نکته مهم دیگر آگاه بودن آزمایشگاه از سوابق دارویی و بیماری شماست. درصورتی که بیماری خاصی دارید یا داروی بخصوصی مصرف می کنید حتما هنگام نمونه گیری، به پرسنل نمونه گیر اطلاع دهید.

فایل شرایط ناشتایی به تفکیک نام آزمایشات : دانلود فایل